Vítame Vás na našej chovateľskej stránke reptiles.sk

Sme nadšenci a chovatelia exotických zvierat už mnoho rokov. 

Tento web slúži ako prezentácia súkromného chovu exotických zvierat.

Našou najväčšou vášňou sú veľké druhy hadov a krokodílov. 

V našom súkromnom chove máme mnoho druhov zvierat pod prísnou ochranou CITES.

Zaujímajú nás druhy,ktoré nie sú veľmi oblúbené v súkromnom šľachtení, pretože veľké druhy krokodílov a exemplárov nieje vidieť ani v zoologických záhradách.

Máme druhy zvierat, ktoré neboli na Slovensku nikdy vystavené.

Všetky fotografie na týchto stránkach sú naše vlastné a sú na nich zvieratá, ktoré sú alebo boli v našom chove. 

Náš cieľ :

1 - ukazovať veľké druhy plazov - hady, krokodíly, varany, korytnačky, ryby atď.

2 - rozmnožovanie ohrozených druhov

3 - vzdelávanie mladých ľudí, vedenie stretnutí a tematických tried k ekológii a ochrane živočíšnych druhov

4 - poskytovanie zariadenia biologickým kruhom a spolupráca so školami v meste a okolí

Pokúsime sa zabezpečiť, aby bolo naše zariadenie zaregistrované v týchto programoch : WAZA a EAZA.

Naša inštitúcia má byť predovšetkým vedeckou a výskumnou inštitúciou, ktorá spolupracuje so školami a mládežou v Nitrianskom kraji a okolí.