Lokality

2,2 Python reticulatus lokalita Bali


1,1 Python reticulatus lokalita Seram Island


1,1 Python reticulatus lokalita Sumatra


0,1 Python reticulatus lokalita Java


Mutácie

1,1 Python reticulatus Mochino


0,1 Python reticulatus Platinum het albino


0,1 Python reticulatus Tiger het albino


0,1 Python reticulatus Tiger het Mocha