Reptiles s.r.o.

Firma vo svojom zázemí vytvorila chovateľské zariadenie pre niekoľko druhov nejedovatých hadov, krokodílov, varanov a iných exotických zvierat.
Zaoberáme sa tiež obchodom s terárijnými zvieratami a spolupracujeme s mnohými českými a slovenskými chovateľmi.

S chovom hadov a krokodílov sme začali pred mnohými rokmi, kedy sa nám podarilo získať väčšiu kolekciu jednotlivých druhov. Postupom času bol náš chov rozšírený o ďalšie zaujímavé druhy, naša kolekcia však stále nie je kompletná a v nasledujúcich rokoch plánujeme založenie nových chovných programov pre ďalšie, málo známe druhy.  

Naša firma je držiteľom všetkých certifikátov a oprávnení, ktoré boli udelené Štátnou veterinárnou správou SR a oprávňujú nás k prevádzkovaniu karanténneho zariadenia pre plazy a cicavce a k ich transportu.
Väčšina druhov v našom zariadení je uvedená v prílohe II CITES., EC príloha B, niektoré druhy sú však vďaka svojmu ohrozeniu vo voľnej prírode zaradené v prílohe CITES I., EC príloha A.
K chovu krokodílov teda treba náležitú registráciu s nezameniteľným označením jedincov a schválené chovné zariadenie.