Sme nadšenci a chovatelia exotických zvierat už mnoho rokov. Máme rozsiahle teoretické a praktické znalosti v oblasti exotických zvierat, čo má za následok účinky mnohých krokodílov, hadov, jašteríc, korytnačiek a cicavcov. Reprodukcia týchto druhov je ťažká a problematická, bez náležitých vedomostí a dlhoročnej praxe. V našom súkromnom chove máme mnoho druhov zvierat pod prísnou ochranou (CITES A a CITES B). Našou najväčšou radosťou je príjem príjmov chránených zvierat. Zaujímajú nás druhy, ktoré nie sú veľmi obľúbené v súkromnom šľachtení, pretože veľké druhy krokodílov a exemplárov neviditeľné ani v zoologických záhradách a naše vedomosti neustále rastú, v kontakte s najlepšími chovateľmi po celom svete a zoologickými riaditeľmi zoologických záhrad. Naše vedomosti obmedzujeme len na ľudí s vysokou úrovňou vedomostí o zvieratách. Starostlivosť o zvieratá nám dáva uspokojenie najmä vtedy, keď dostávame potomstvo z druhov podliehajúcich osobitnej ochrane.